Fungsi dan Tanggungjawab Jawatankuasa Latihan

 • 1. Merancang dan melaksanakan perancangan aktiviti latihan bagi setiap tahun (milestone)
  2. Membuat perancangan belanjawan bagi menjalankan aktiviti latihan Amalan QE/5S
  3. Memberi taklimat dan memastikan semua staf diberikan pengetahuan mengenai Amalan QE/5S

Fungsi dan Tanggungjawab Jawatankuasa Audit

 • 1.Merancang dan melaksanakan perancangan aktiviti Audit bagi setiap tahun (milestone)
  2.Membuat perancangan belanjawan bagi menjalankan aktiviti audit Amalan QE/5S
  3.Memastikan audit Amalan 5S dijalankan secara berkala pada jangkamasa yang bersesuaian
  4.Memastikan kaedah pengauditan yang bersesuaian dan berkesan dilaksanakan

Fungsi dan Tanggungjawab Jawatankuasa Promosi

 • 1.Merancang dan melaksanakan perancangan aktiviti Promosi bagi setiap tahun (milestone)
  2.Membuat perancangan belanjawan bagi menjalankan aktiviti promosi Amalan QE/5S
  3.Memastikan usaha-usaha promosi pelaksanaan Amalan 5S dilakukan secara aggresif dan berkesan
  4.Memastikan semua staf menyedari tentang pelaksanaan Amalan QE/5S

Fungsi dan Tanggungjawab Jawatankuasa Inovasi

 • 1.Merancang dan melaksanakan perancangan aktiviti Inovasi bagi setiap tahun (milestone)
  2.Membuat perancangan belanjawan bagi menjalankan aktiviti inovasi Amalan QE/5S
  3.Memastikan usaha-usaha inovasi dilakukan secara berterusan