Kadar bayaran bagi kemudahan cetakan di Unit Sistem dan Teknologi Maklumat

Saiz Jenis Cetakan Kadar Bayaran
A4 Hitam Putih RM0.30
  Warna Rm1.00
A3 Hitam Putih Rm0.60
  Warna Rm2.00