Perkhidmatan Khidmat Nasihat dan Rujukan dilaksanakan di Meja Rujukan, Perpustakaan Sultan Badlishah yang dikendalikan oleh Pustakawan Rujukan secara bersemuka, telefon, emel, faks dan lain-lain bagi menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh pelanggan perpustakaan. Soalan-soalan rujukan akan direkodkan di dalam Reference Desk Reporting System (RDRS) bagi membolehkan penjanaan statistik dan laporan.