1. Menyampaikan perkhidmatan kaunter yang mesra dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan.
  2. Memastikan tiada gangguan terhadap akses capaian bahan sumber elektronik yang dilanggan.
  3. Memberi jawapan atau respon kerpada pertanyaan rujukan secara profesional.
  4. Memastikan pengaksesan perkhidmatan laman sesawang perpustakaan berfungsi dengan baik.
  5. Mempercepatkan pemprosesan bahan bagi tujuan rujukan pengguna.
  6. Menyediakan maklumbalas status pesanan bahan kepada pencadang.
  7. Menyediakan persekitaran perpustakaan yang kondusif.