Unit Pentadbiran (UP) bertanggungjawab menentukan pengurusan pentadbiran dan juga hal ehwal jabatan berjalan dengan lancar, cekap dan teratur. Bahagian ini juga berperanan memastikan segala rekod-rekod jabatan sentiasa dikemaskini dan tersimpan dengan baik. Unit ini juga menguruskan surat-menyurat, fail dan urusan pentadbiran jabatan dan pejabat.