Misi

Mempertingkatkan perkhidmatan perpustakaan melalui sumber dan pengurusan ilmu serta teknologi tekini bagi menyokong pembelajaran dan penyelidikan dengan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti serta penyediaan persekitaran yang selesa dan mesra untuk seluruh warga UiTM.

Visi

Menjadikan perpustakaan UiTM bertaraf dunia sebagai pemangkin kesarjanaan dan kecemerlangan universiti dalam pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang boleh dicapai oleh pengguna secara fizikal dan maya.

Objectives

  1. Menjadikan Perpustakaan Sultan Badlishah sebagai sebuah pusat maklumat yang cemerlang dari segi aspek kepelbagaian koleksi yang mantap dan terkini bagi menyokong misi, visi dan hala tuju universiti.
  2. Menyediakan perkhidmatan kaunter yang cekap dan selesa kepada pelanggan.
  3. Menyediakan koleksi perpustakaan yang terkini dan releven bagi menyokong keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti.
  4. Memberikan perkhidmatan yang cemerlang, cekap, tepat dan mesra kepada pelanggan dalaman dan luar.
  5. Mewujudkan tenaga kerja yang terlatih, berkemahiran, beretika tinggi dan proaktif.
  6. Menyediakan prasarana dan suasana persekitaran yang kondusif dan berkualiti.